Message board

jdetunostolaite12/28/09 11:40 AM
Onko hyvä urakointi käyttöön onkohan kuinka arvokas.

Jarmo, JAKERe: etunostolaite12/28/09 4:45 PM
JAKE Etunostolaitteen suunnittelun lähtökohta on nimenomaan raskas puskukäyttö. Emme aseta mitään rajoituksia esim. käytettäville auroille ym. työlaitteille.
Hinta riippuu nostolaitteen hydrauliikan määrästä ja tarjouksen teen sähköpostitse tai puhelimitse.Reply to thread

Headline:*
Message:*
Sender:*
E-mail address:
Send replies to my inbox: